ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

      กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566  และทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 

     โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) จำนวน 9 รูป  มารับบิณฑบาตและ