ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการรากฟันเทียมฟรี

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการรากฟันเทียมฟรี  (เฉพาะฟันหน้า)

จำนวน 20 คน

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
  2. มีกระดูกรองรับรากเทียมเพียงพอ
  3. จำกัดจำนวนคนละ 1 ราก

ระยะเวลา

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563

หากผู้ใดสนใจ สามารถเข้าบริการตรวจได้ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น (ทุกวันพุธ เวลา 8.30 – 12.00น.)

หรือนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า โทร.043-232555 ต่อ 1209 ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.