งานบริการทันตกรรม

วัน/เวลา 8.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, บำบัดฉุกเฉิน,ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า ถอนฟัน, ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า, งานทันตกรรมเฉพาะทางต่างๆ
อังคาร ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, บำบัดฉุกเฉิน,ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า ถอนฟัน, ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า, งานทันตกรรมเฉพาะทางต่างๆ
พุธ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, บำบัดฉุกเฉิน,ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า ถอนฟัน, ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า, งานทันตกรรมเฉพาะทางต่างๆ
พฤหัส ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, บำบัดฉุกเฉิน,ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า ถอนฟัน, ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า, งานทันตกรรมเฉพาะทางต่างๆ
ศุกร์ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, บำบัดฉุกเฉิน,ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้า