ติดต่อเรา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน: 043009900 ต่อ 3805
สำนักงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน: 043009900 ต่อ 1203
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน: 04300900 ต่อ 1200, 1204

ER call center: 043247287, 0973103018
Line ID: erkkh

ศูนย์ควบคุมและสื่อสารทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น(EMSAC)
โทร 043009900 ต่อ1051