สา’สุข Run 2019

Slider

วัตถัประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย

2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรชาวสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น

3. เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู เด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น

กำหนดการ

  • 04.00-05.00 น. - ลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมงานและรับฝากสิ่งของ
  • 05.00-05.45 น. - นักวิ่งอบอุ่นร่างกาย (Worm up)
  • 05.00-06.00 น. - พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง (Walk & Fun Run) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดย  นายแพทย์สมชายโชติ ปิยะวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • 06.00-07.30 น. - นักวิ่ง วิ่งจากสนามกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยตามถนนเหล่านาดี เข้าสู่บึงแก่นนคร ตรงลานหมอนขิต จากนั้นนักวิ่งเลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนน รอบบึงแก่นนคร จนมาบรรจบที่ลานหมอนขิต เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไปตัดถนนกลางเมือง เข้าสู่ถนนเหล่านาดี ผ่านสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ เส้นชัยที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • 08.00-09.00 น. - ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2561

ค่าสมัคร 100 บาท

ชื่อบัญชี กีฬาสาธารณสุข เดิน-วิ่ง (Run) 2019

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

405-0-81798-5

แสดงหลักฐานการโอนเงินเพื่อลงทะเบียนรับ(BIB) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานสุขศึกษา ชั้น 4 อาคารสิรินธร
โทร.043 236005, 0850123004, 0896201654

 หรือ สมัครวิ่งและรับ BIB ภายในวันที่ 19 ถึง 21 ธันวาคม 2561 ณ สวนบึงทุ่งสร้าง
เวลา 16.00-20.00 น.