เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนด้านสื่อระดับมาตรฐานสากล

คำขวัญ

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผลิตสื่อสุขภาพ