ประชุมอบรมวิชาการออนไลน์ การให้สารน้ำ จากชมรมเครือข่ายการให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (INNT)

     วันที่5 พ.ค.65 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี พว.มนัสวี พันธวาศิษฏ์ รองหนพ.ด้านบริการ
พว.พินรัฐ จอมเพชร รองหนพ.ด้านบริหาร และพว.วันดี แก้วเฮียง หนก.อายุรกรรม2 มอบนโยบาย และสนับสนุน
ให้กำลังใจในการเข้าประชุมอบรมวิชาการออนไลน์ การให้สารน้ำ จากชมรมเครือข่ายการให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (INNT) ในหัวข้อ Pitfall in IV Care; Back to the Basic
     การประชุมครั้งนี้พยาบาลผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำให้ปลอดภัย และเกิดคุณภาพในการบริการพยาบาลต่อไป ???????