การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น

2.อาภัสตรา สันประภา การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ P สาขา6.docx