#Nationalnursesday #Bloodforlife #90วัน9999ยูนิต

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2565
ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย

บริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น
– วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -19.30 น.
– วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ : สำหรับผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 จะมีการจับรางวัลลุ้นรับของที่ระลึก

#Nationalnursesday