“กกพ.” เคาะค่าเอฟทีรอบ ม.ค. – เม.ย. 67 ที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลค่าไฟฟ้า 4.18 บาทต่อหน่วย ตามมติ ครม. ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน