ติดต่อเรา

โทร 043-009900 (โรงพยาบาลขอนแก่น)   

 – งานบริการวิสัญญี          – ในเวลาราชการ ต่อ 1219, 1229

                                           – นอกเวลาราชการ ต่อ 2522

 

ติดต่อผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉิน ในและนอกเวลาราชการ ต่อ 2522

– เฉพาะในเวลาราชการ  ธุรการ ต่อ 2528

– หัวหน้าวิสัญญีพยาบาลในเวลาราชการ ต่อ 2528
– หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในเวลาราชการ ต่อ 1222

 

Website: http://www.kkh.go.th/anes