ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โรงพยาบาลขอนแก่น

             วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยปฏิบัติบัติการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทางสาขาการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (SKY DOCTOR) ให้มีครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 เป็นหนึ่งใน 13 Quick Win ให้มีการจัดตั้งตามนโยบายภายใน 100 วัน โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี  และ คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มีดังนี้ แพทย์หญิงสมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ หัวหน้าคณะตรวจประเมิน เรืออากาศตรีชาติชาย สุภาพ และ นายวิวิศน์ จิระศิริวัฒน์ ผู้ตรวจประเมิน