KKIM 2023 – Khon Kaen International Marathon 18th

KKIM 2023 – Khon Kaen International Marathon 18th

🚑 หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจ งาน “Khon Kaen International Marathon January , 29th 2023” 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️
❤️วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
🚨🚨โดยเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ มีดังนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ โรงพยาบาลชนบท โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลกระนวน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลมัญจาคีรี โรงพยาบาลบ้านฝาง โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลซำสูง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลสิริธร โรงพยาบาลหนองเรือ มูลนิธิตำรวจทางหลวง มูลนิธิสว่างสามัคคีอุทิศขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Cr.📸📷 : ขอขอบคุณภาพจากช่างภาพทุกท่าน