KKIM 2024 – Khon Kaen International Marathon 2024

KKIM 2024 – Khon Kaen International Marathon 2024

🚑 หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจ งาน “Khon Kaen International Marathon January , 13-14th 2024” 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️

❤️วันที่ 13-14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

🚨🚨โดยเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ มีดังนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ โรงพยาบาลชนบท โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลกระนวน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านฝาง โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลซำสูง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลสิริธร โรงพยาบาลหนองเรือ มูลนิธิกู้ภัยตำรวจทางหลวง มูลนิธิสว่างสามัคคีอุทิศขอนแก่น มูลนิธิจิตกุศล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาสาสมัครทางการแพทย์จากทั่วประเทศ

Cr.📸📷 : ขอขอบคุณภาพจากช่างภาพทุกท่านและfacebook : Khon Kaen Marathon – ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ