กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้าง (รายวัน) 2 ตำแหน่ง

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้าง (รายวัน) ดังนี้
– ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
– ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา (มีใบประกอบโรคศิลปะ)
ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 20-26 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2566
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 28 เมษายน 2566

 

Kkh5858999

 

Kkh585855