กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์

 

PR898989