ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 📢

ขยายเวลารับสมัคร หนังสือภายนอก