ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(ซักฟอก)