ประกาศกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 500 บาท

 

Untitled 20230818 121352

 

ใบสมัคร