ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

 

Adobe Scan 04 ส.ค. 2023 (2)