ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น 

ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

 

Kkh24.02.66