ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน