ประกาศงานบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศงานบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา /ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

Kkh2828222