ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

>>> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ตำแหน่งวิศวกรโยธา  และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ