ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์