ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐⭐⭐

ประกาศผลการคัดเลือก รับย้าย.โอน พยาบาลวิชาชีพ