ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ⭐️⭐️⭐️

ประกาศรายชื่อ พยาบาล 001