ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อตำแหน่ง จพ.ธุรการ (รายวัน)