📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น⭐

ประกาศรายชื่อ พรก.ผู้พิการ