ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ห้องผ่าตัด)

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2567

 

PR.8889999