ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ 2565