ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ/ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด/ตำแหน่งพนักงานบริการ/ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส. ลงวันที่ 23 12 65