ประกาศร้านค้าสวัสดิการ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่ง แคชเชียร์

ประกาศร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง แคชเชียร์

 

Kkh588588