ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานร้านค