ประกาศศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, พนักงานบริการเอกสารทั่วไป, ผู้ช่วยเหลือคนไข้

📢 ประกาศศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
✅ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
✅ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
✅ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ODS589671566