ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล(1) รายวัน