รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายแพทย์