รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

Untitled 20220318 140608