รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

***ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น***

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนายแพทย์ปฏิบัติการ