รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส