รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สามารถสมัครได้ที่ https://www.kkh.go.th/hrm/ ระหว่างวันที่ 12- 16 กรกฎาคม 2564

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป