รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) 1 อัตรา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) 1 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Intenet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่
https://bit.ly/kkmecjobsdaily

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
[email protected]

 

Kkh59595