รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์