รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ประกาศ จากกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา)

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh2233