ศูนย์คลังเลือดกลางรับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่องรับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566  (ในวันและเวลาราชการ)

 

Kkp.4545