ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://bit.lykkmecjobs  เท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566

 

ใบวมัครจ้างเหมาบริการ