เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  รายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา  ค่าแรงเวรละ 350 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานขาย            จำนวน 1 อัตรา  ค่าแรงเวรละ  350 บาท

การรับสมัคร  :  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป)  ที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  (โทร 043-009900 ต่อ 1259)  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  7-30 เมษายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ตามเอกสารที่แนบ คลิก >>   https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2022/04/รับสมัครงานร้านค้า65.pdf