📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น⭐⭐

ประกาศ