📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งวิศวกร โรงพยาบาลขอนแก่น⭐

ประกาศรายชื่อ พกส. นวก พัสดุ