📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนายแพทย์ฯ